privacy_verklaring

Privacy verklaring.

Kynologie Kolham streeft er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeer ik u over de wijze waarop ik met uw gegevens omga. Kynologie Kolham is gevestigd te Kolham en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02096493. Fiscaal nummer: NL1936.75.626.B01

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik gebruik alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan mij worden verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Gegevens van de hond(en): naam, geboortedatum, ras, geslacht.
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (mondeling en/of schriftelijk)

Kynologie Kolham verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
Bij u thuis langs te kunnen komen, u te kunnen bellen, e-mailen, whatsappen of sms’en als het gaat om voorlichting, advies, begeleiding, training en therapie voor u en uw hond(en)


Tijdsduur bewaren persoonsgegevens:
Gegevens aangaande groepstrainingen worden na 1 jaar verwijderd.
Gegevens waar een rapport van opgemaakt word, (privé) voorlichting, advies, begeleiding, training of therapie, worden 1 jaar na het laatste contact verwijderd.
Indien er gegronde redenen zijn, kunnen dossiers langer worden bewaard.
Indien u aangeeft dat uw persoonsgegevens niet langer door mij bewaard mogen worden zullen deze onmiddellijk worden vernietigd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens die van toepassing zijn om u te helpen bij een goede voorlichting, advies, begeleiding, training of therapie. 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden: 
Uw gegevens worden door mij nooit afgestaan of overgedragen aan derden, zonder dat hiervoor expliciet uw toestemming is verkregen.
Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats indien een wettelijke verplichting mij dat voorschrijft.

Kynologie Kolham maakt geen gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks):
Om u van dienst te zijn heb ik op mijn website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Kynologie Kolham aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Gegevens inzien of verwijderen: 
U heeft recht op inzage en het wissen van uw gegevens. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens: 
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Kynologie Kolham neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kynologie Kolham doet dit door gebruik te maken van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op)aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor u heeft.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Ik raad u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Privacyverklaring opgesteld: 22 mei 2018

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact met mij opnemen: 

info@kynologiekolham.nl   06  23 75 57 52

Laat een reactie achter