Algemene voorwaarden Kynologie Kolham

 

Privé sessie:

  • Kynologie Kolham kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, ziektes of overlijden van de hond tijdens deze sessie.
  • De sessie geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw WA verzekering.

Betaling:

  • Aan het einde van de sessie kan de sessie contant worden afgerekend. De sessie kan ook betaald worden door middel van een factuur, dan dient u zich te houden aan de gestelde betalingstermijn vermeld op de factuur.
  • Betaling per factuur vindt altijd plaats op rekeningnummer IBAN: NL61INGB0004927201 van de ING Bank t.a.v. Kynologie Kolham.
  • Houdt u zich niet aan de op de factuur gestelde betalingstermijn, of de daarop volgende aanmaning, dan behoud Kynologie Kolham zich het recht om een erkend incasso of deurwaarde bedrijf in te schakelen om het verschuldigde bedrag te innen. De extra kosten die dit met zich mee brengt zijn voor rekening van de klant die het verschuldigde bedrag niet tijdig heeft betaald.
  • Geen restitutie cursus/training/lesgeld