Skip to content
Neem gerust contact op: 06-23 75 57 52

Algemene voorwaarden

Groepslessen:

 • Lessen worden uitsluitend gegeven door daartoe opgeleide instructeurs.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur uw hond los te laten lopen op of rond de trainingslocatie.
 • Uw hond dient op tijd ingeënt zijn.
 • Kynologie Kolham heeft het recht om cursisten en/of honden te weigeren voor de lessen.
 • Kynologie Kolham kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, ziektes of overlijden van de hond tijdens de lessen.
 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. Hieronder valt schade aan derden, schade aan andere honden of personen die de training bezoeken en schade op of aan de trainingslocatie. Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw WA verzekering.
 • In de trainingshal geldt een rookverbod.
 • Uitwerpselen op en rond de trainingslocatie worden door de eigenaar van de hond direct opgeruimd.
 • Op de trainingslocatie wordt op het gehele terrein rekening gehouden met andere mensen en dieren. Stapvoets rijden.
 • Rijden en parkeren op en rond de trainingslocatie geschied op eigen risico.

Prive Les:

 • Mocht u op de afgesproken datum/tijd verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door.
 • Kynologie Kolham kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, ziektes of overlijden van de hond tijdens deze lessen.
 • Priveles geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw WA verzekering.

Betalingen:

 • Betaling van de cursus vindt plaats voor aanvang van de tweede les.
 • Privelessen aan het einde van de les betalen.
 • Wilt u voor de cursus(sen) of priveles(sen) een factuur, dan dient u zich te houden aan de gestelde betalingstermijn vermeld op de factuur.
 • Betaling per factuur vindt altijd plaats op rekeningnummer IBAN: NL61INGB0004927201 van de ING Bank t.a.v. Kynologie Kolham.
 • Houdt u zich niet aan de op de factuur gestelde betalingstermijn, of de daarop volgende aanmaning, dan behoud Kynologie Kolham zich het recht om een erkend incasso of deurwaarder bedrijf in te schakelen om het verschuldigde bedrag te innen. De extra kosten die dit met zich mee brengt zijn voor rekening van de klant die het verschuldigde bedrag niet tijdig heeft betaald
 • Geen restitutie cursus/training/lesgeld.
Scroll To Top