Ervaart u het gedrag van uw hond als een probleem?

 

Problemen kunnen in elke situatie of op elke leeftijd van de hond ontstaan.
Mijn ervaringen hebben mij geleert dat veel problemen in 1 à 2 sessies opgelost kunnen worden. Gecompliceerde problemen vragen uiteraard ook om meer tijd.

Verandering van gedrag bij de hond en/of eigenaar vraagt tijd en inspanning van eigenaar en hond.

Famke en mijn vriendin Lina, De basis ligt in een goede samenwerking.

Gedragstherapie:

Tijdens een gesprek bij u thuis wordt er uitgebreid ingegaan op het gedrag van de hond.
Wat ervaart u als probleem?

Daarbij word gekeken naar het verleden, de huidige leefsituatie en wat er in de toekomst word verwacht van de hond.

Hoe is de omgang tussen de geleider(s) en de hond(en).

U krijgt uitleg over lichaamstaal en signalen van uw hond. Door de houdingen en signalen van uw hond te leren lezen leert u het gedrag te begrijpen. Zo kunt u de situaties beter begrijpen, inschatten en kunt u het (ongewenste) gedrag van uw hond onder controle krijgen.

Mijn werkwijze is praktijkgericht, aanhoren van het probleem, uitleg over het gedrag, wat is haalbaar, wat werkt in uw situatie, indien mogelijk direct oplossen, uitleg indien nodig over vervolg stappen.

Ik werk niet met uitgebreide schriftelijke rapportages.